Máy Đo Huyết Áp Điện Tử Bắp Tay Omron HEM-7361T

2.650.000