Máy Đo Huyết Áp Điện Tử Bắp Tay Omron HEM-7600T

3.100.000